2009-2010 Okrog sveta

Želim potovati!
Seveda, kdo pa ne? Vendar je izgovorov, da ostanemo doma, preveč in čakamo na trenutek v daljni prihodnosti, ko bomo odpotovali. Strah pred neznanim in negotovost sta premočna, da bi se odločili za pot v neznano in zapustili varno zavetje doma, družine in prijateljev. Če pomislimo še na otroke, redno službo in kredite, imamo več kot dovolj razlogov, da še dalje živimo ustaljeno življenje.

Življenje nam ponuja nešteto priložnosti, le vzeti jih je treba, pa čeprav le eno. Strah pred spremembo, neznanim ali pred delanjem napak, nas odvračajo od priložnosti. Čas mineva in priložnosti gredo mimo nas. Le malo poguma je potrebnega, da bi okusili življenje. Pa kaj, če ne gre vse po načrtu, treba je verjeti, da se bo vse dobro izteklo.

Sabrina in Davor sva se odločila, da ne bova čakala, da naju življenje prehiti, priložnost za enoletno potovanje po svetu je tukaj in zdaj!

Ampak kako vendar? Denarja nimamo, oba sva redno zaposlena, otroka sta šoloobvezna, Sara je že v starosti, ko je navezana na prijatelje, kako? Preprosto: z dovolj jasnim ciljem in močno željo po uresničitvi, sva odpravila ovire in avgusta letos odpotujemo za eno leto po svetu. Beri dalje…

I like to travel!
Sure, who doesn’t? But there are plenty of excuses to stay at home and wait for an appropriate moment in the distant future to set sail. Fear of the unknown and uncertainty are too strong to let us decide to take chances, to boldly go where man has gone before. To leave a safe haven of home, office job, family and friends. If we take into consideration children, steady office job, mortgage, we have more than enough reasons to keep living the same stable life.

Life is offering so many opportunities to us, we just need to grab them, although only one. Fear of change, unknown and making mistakes, prevent us from opportunities. Time is passing by and so do opportunities. It only takes a little courage to taste life. So what if everything is not going as planned, you just have to believe that everything will be fine.

Sabrina and Davor have decided not to wait for our life to get ahead of us, the opportunity to travel for one year is right here, right now!

But how? We don’t have so much money, we both have steady office jobs, children have to go to school, Sara has a lot of friends, how? Simple: with a goal clear enough and a strong dedication, we have dismissed or overcame obstacles and in august we leave to travel for one year around the world. Read more…

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.