Eno leto po svetu

Sara je stara deset let, Maša bo kmalu šest. Sara je navajena potovanj od malih nog, Maša že od plenic. Nisva želela počakati, da otroci zrastejo, da bi nam bilo potem lažje potovati in da si bodo šele ko bodo večji, kaj zapomnili, kot nekateri mislijo.

Starši otroke silimo v stil življenja, ki odgovarja nam. Včasih se zdi to krivično, vendar upava, da bodo najini otroci imeli v življenju zaradi tega več prednosti kot težav. Poleg tega, da bosta videli različnost sveta in ljudi, se bosta tudi naučili preživeti in znajti se v raznovrstnih nepredvidljivih situacijah.

Otroci ne komplicirajo, to počnemo starši. Tudi večji otroci hitro spoznajo čar tega, da je družina skupaj vsak dan, ves dan in vse počne skupaj, vsi si med seboj pomagajo in se počutijo bolj povezani kot doma. Je družina in je svet. Je družina, ki se znajde v tem svetu. In to je preprosto, lažje kot doma, kjer je služba in šola in kuhanje in pospravljanje …

Pravijo, da je potovati naporno? Kaj pa je napornega v tem, da cele dneve uživaš skupaj z najbližjimi, delaš kar želiš, srečuješ zanimive ljudi in obiskuješ lepe kraje? Res, da si včasih telesno in psihično utrujen, saj se je treba znajti v napetih situacijah, ki jih dnevno doživljaš na neznanem terenu, ampak ko jih prebrodiš, si še toliko bolj zadovoljen. Življenje je lepše, če se zanj trudiš in se zavedaš njegove vrednosti vsak dan posebej.

V današnjem času dnevno stremimo k doseganju, ne le enega, ampak celo več ciljev dnevno, preganjamo se iz kraja v kraj, se jezimo, ko stojimo v kolonah, ker popravljajo ceste – naš čas pa teče. Zjutraj hitimo in priganjamo otroke v šolo in vrtec ter sebe v službo, hitimo spet iz službe po otroke, hitimo na govorilne ure, na popoldanske aktivnosti, na obisk k staršem, prijateljem, na rojstne dneve, na nastope otrok, v trgovine …

Na potovanju nočemo hiteti in nočemo dosegati ciljev, želimo le počasi uživati vsak dan posebej in si ga vtisniti v spomin. Kajti doživljanje potovanj je nekaj, kar ostane za vedno in te osrečuje. Slike zbledijo, imena krajev se pozabijo, občutek doživljanja pa ostane za vedno. V to verjamemo in za to živimo.

Odzivi družine, prijateljev, znancev in sodelavcev, ko smo jim povedali, da odhajamo po svetu za eno leto:

Favš sem vam.
Ne se hecat.
Ne verjamem.
Ja pa kaj še.
Kaj ste nori?
Tako ne boste prišli več nazaj.
Taman posla.
Kako si nesramen.
Bravo.
Carji ste.
Dobri ste.
Jaz bi šla takoj, pa ne upam.
Saj boste prišli nazaj?
To si moraš upati.
Neverjetni ste.
Brez besed.
Ponosem sem, da te poznam.
Za to pa moraš imeti jajca.

Teh pa niso povedali nam v obraz:
Otroci bodo nepismeni.
Sigurno je njen mož dobil službo nekje v Aziji.
Kako neodgovorno do življenja.
Nekaj mora biti narobe pri njih.

Sara is ten, Maša is almost six. Sara is used to travel since she was very little and Maša since she was a toddler. We never wanted to wait for the children to grow up, to start travelling, so it would be easier for parents to travel and for children to have a memory, as some people might think.

We, parents force children to live their lives, according to our belief. Sometimes this seems unfair, but we do hope that our children will have more benefits in their lives because of that. Besides of seeing the diversity of the world and people around the world, they will learn to live, be resourceful, to know their way around in various unpredictable situations.

Children don’t complicate, it’s us parents who do that. Even bigger children recognize the charm when the family is together for the whole day, each day, when everyone is doing everything together; everyone helps one another and everybody feels much more connected with each other. It’s simple and much easier than at home, where we spend our best hours working away from loved ones.

Who says that to travel is hard? What is hard in enjoying and spending all day with the most important people in your life, doing what you love, meeting interesting people, visiting beautiful places? It is true that you get physically and psychologically tired, you have to face many challenges daily in unknown terrain, but when you overcome them, you are more experienced, you are more pleased. Life is much nicer if you work hard for it and you get to appreciate its value each and every day.

Living in modern society makes us to achieve not only one, but more goals at once, we are running from one place to another, we are angry when we get stuck in traffic, and clock is ticking away. We are rushing in the mornings, to have breakfast and send the kids to schools and ourselves to job; we are rushing in the afternoon for the meetings, activities, visits to parents, friends, birthdays, malls etc.

We do not want to rush anywhere while travelling. We do not wish to achieve goals. We just want to enjoy each and every day leisurely and memorize it. Experiences gained while travelling are something that stays with you for a very long time. Pictures fade away, names of places get forgotten, but the feeling of experience stays with you. This is what we believe.